Drawer boxes, Drawer boxes direct from Xiamen Weihua Industry&Trade Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Xiamen Weihua Industry&Trade Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Phong bì giấy; túi giấy, hộp gói; carton gói sóng; Bộ thẻ lễ kỷ niệm quà tặng
Thứ tự xếp hạng1 phổ biến nhất trong Phong bì giấyCompetitive OEM factoryFinished product inspectionGlobal export expertiseSupplier assessment procedures
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.